System Boloński

System boloński, ECTS

System boloński to system utworzony na kanwie tzw. Deklaracji Bolońskiej z 1999 r., która wprowadziła podział na wyższą uczelnię pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia żeby harmonijnego progresu szkolnictwa wyższego na starym kontynencie oraz ujednolicenia rozlicznych jego europejskich systemów. Na kanwie tej deklaracji opiera się też system punktów ECTS, umożliwiający wymianę zagraniczną studentów w ramach uczelni objętych programem LLP Socrates-Erasmus.

Cykle kształcenia

System boloński podtrzymuje się na trzech cyklach kształcenia: trzyletnim studiów licencjackich (oraz stopnia), dwuletnim studiów dyplomowych (II stopnia) oraz czteroletnim studiów doktorskich (III stopnia). Przyswajanie wiedzy na każdym jednym z takich cyklów kończy się uzyskaniem konkretnego tytułu zawodowego.

Po trzech latach studiów oraz obronie tzw. prac licencjackich pozyskuje się przypuszczalnie tytuł licencjata. Po dwóch latach studiów dyplomowych pozyskuje się tytuł magistra. Po 4 następnych latach oraz obronie pracy doktorskiej można mieć tytuł doktora.

Zasady

Nie można zapisać się na wyższą uczelnię II albo III stopnia, nie ukończywszy studiów I stopnia. Bardzo podobnie nie można się zapisać na wyższą uczelnię III stopnia, nie mając tytułu magistra. Mamy sposobność tymczasem zrobić sobie przerwę w nauce, jeżeli już mamy, załóżmy, dość studiowania po zredagowaniu oraz obronieniu pracy podsumowującej studia licencjackie na trzecim roku studiów I stopnia. Studia magisterskie mamy opcję rozpocząć w jakimkolwiek momencie życia po uzyskaniu tytułu licencjata.

Warto pamiętać jednakże iż najkorzystniej kurs robić, przebywając osobą do 26. roku życia. Korzystamy wtedy z opieki państwa, które opłaca zamiast ludzi zrzutki zdrowotne. Po 26. roku życia musimy sobie opłacać sami te zrzutki.

Zaliczenia

Wracając jednakże do prac licencjackich, po ich zredagowaniu zachodzi tzw. obrona, tak więc wielokrotnie reakcji na pytania szczególnej komisji złożonej z kadry naukowej. Jeśli prace dyplomowe są opracowywane samemu, nie ma żadnego trudności z udzieleniem cenionych odpowiedzi oraz obronieniem pracy. Gorzej, jeżeli już zleciliśmy zredagowanie naszej pracy licencjackiej komuś drugiemu obcemu. Naówczas często nieodzowny staje się relacje z taką osobą przed przystąpieniem do obrony.