Przegląd rodzajów audytu

Z perspektywy realizowanych inicjatyw, sposobu przeprowadzania audytu, oddzielne jego rodzaje są do siebie podobne. Działania audytorskie powinny spełniać dane normy i przebiegać w stosownie uporządkowany sposób, zaś różnice dotyczą w istocie przedmiotu audytu.

Rodzaje audytu

Kluczowym rodzajem audytu jest audyt finansowy, niemniej jednak istnieją też inne jego rodzaje, jak np.:

  • audyt operacyjny - ocena efektywności funkcjonowania, zarządzania, jednak też sprawności kontroli wewnętrznej;
  • audyt jakości - badanie, którego przeznaczeniem jest stwierdzenie, czy działalność kontrolowanej instytucji/firmy jest zgodne z wdrożonymi w niej standardami jakości, wyrażającymi się m.in. przyznanymi certyfikatami (np. ISO);
  • audyt marketingowy - analiza działań marketingowych firmy i jej otoczenia rynkowego;
  • audyt informatyczny - którego zasięg może tyczyć się noty zarządzania bezpieczeństwem pojedynczego programu też również systemów informatycznych w skali calutkiej firmy. A. informatyczny może być traktowany jako samodzielne przedsięwzięcie też jako szczegół audytu finansowego też operacyjnego. ściśle powiązanym z a. informatycznym jest audyt oprogramowania - dotyczący zasadniczo jego doboru, wydajności oraz legalności;
  • audyt technologiczny - weryfikacja realizacji praw własności intelektualnej;
  • audyt pracowniczy - ocena potencjału a także wydajności rozwoju kadry menedżerskiej, jak i poszczególnych pracowników;
  • audyt prawny (zwany też a. zgodności) - analiza prawna podejmowanych w przedsiębiorstwie/instytucji działania oraz procedur a ponadto funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
  • audyt energetyczny - jeden spomiędzy bardziej trudnych typów audytu (przeprowadzany na regułach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r.) mający na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania;
  • audyt etyczny - gdzie ocenie podlega stosowanie podstaw etyki w działalności firmy, zakładów, organizacji. Chodzi tutaj szczególnie o przejrzystość, „transparentność” funkcjonowania (przeciwdziałanie korupcji) oraz dodatkowo o tzw. odpowiedzialność społeczną, a nawet - w niektórych branżach - ekologiczną.