Kserokopia

Po całym tym procesie, który w rzeczywistości trwa kilka sekund, kserokopia dokumentu, książki lub czasopisma jest gotowa.